Nya produkter – och nya affärer

BioInnovation är en branschöverskridande satsning för att utveckla konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara. Tillsammans med branschorganisationerna IKEM och Teko samt forskare och företag inom skogsnäringen har Skogsindustrierna ett starkt engagemang i BioInnovation.

Ett flertal innovationsprojekt är på väg. Projektet Etablera närodlad textil i Sverige är redan igång och målet är att skapa hållbar produktion av ny textilfiber från skogsråvara eller återvunnen biobaserad textil. Näst i tur blir sannolikt Framtidens biobaserade byggande och boende.

Under 2015 har också ett tjugotal hypotesprövningsprojekt inletts, bland annat om underhållsfria trämaterial, ligninbaserad kolfiber samt 3D-skriven komposit av cellulosa.

Susanna Winzenburg
– Inom många områden skapas det därmed förutsättningar för affärsutveckling med ökat förädlingsvärde och stärkt konkurrenskraft som mål. På så sätt driver konsortierna utvecklingen mot en hållbar bioekonomi, säger Susanna Winzenburg, programchef för BioInnovation.

BioInnovation har också gjort en ny typ av utlysning där forskare i nära samarbete med företag och offentlig sektor ska utveckla nya produkter och tjänster. I andra sammanhang är det vanligen forskarna som tar initiativen, men nu vill vi att kommuner, landsting och regioner själva föreslår innovationsområden som utgår från deras behov. De ska gå in som idéägare till projekten, vilket vi hoppas ska ge processen extra stimulans.

”Här talar vi om hur en bioekonomi ska kunna utveckla Sverige, med framförallt skogen som en enorm råvara och potential för innovation. Platser, bränslen, textilier, foder – det finns enorma tillväxtmöjligheter i att använda skogen på ett bättre sätt än idag och skapa nya jobb i hela Sverige.”
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, vid Innovation Race.

BioInnovation får ökad budget
Under 2015 förstärktes BioInnovations budget. Med en omsättning på drygt 100 miljoner kronor är BioInnovation nu ett av landets största strategiska innovationsprogram. Hälften av finansieringen kommer från myndigheter och den andra hälften kommer från de deltagande aktörerna.

Susanna Winzenburg
E-post: susanna.winzenburg@skogsindustrierna.org
Tel: 08-762 79 92

Tillbaka till årsrapporten