”Bransch- och marknadsanalys är kärnan i medlemsservice”

Den branschekonomiska avdelningen spelar en central roll i medlemsservicen. Den är också viktig för Skogsindustriernas kontakter med politiker, myndigheter och media. Dels driver avdelningen egna aktiviteter, dels stödjer de andra med fakta, analyser och utredningar.

I februari 2015 inrättades en ny delad tjänst som chefsekonom för både Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna.
– Denna samverkan ger oss starkare genomslag i den samhällsekonomiska debatten. Tillsammans företräder vi ju stora delar av den svenska basindustrin, som har avgörande betydelse för landets välfärdsutveckling, säger Mats Kinnwall.

Kärnan i avdelningens medlemsservice är bransch- och marknadsanalysen, med månatlig statistik för trä, massa och papper.
– Det här servicepaketet är ett uppskattat beslutsunderlag som verkligen används av medlemsföretagens såväl i deras dagliga som långsiktiga arbete.

Ambitionen är att Skogsindustrierna, med Svenskt Trä och den branschekonomiska avdelningen, ska vara den självklara informationskällan som både små och stora medlemsföretag öser ur. Därför ska servicen hela tiden utvecklas och anpassas efter medlemsföretagens behov. Vid kontakter med medlemmarna fångas aktuella frågor som påverkar deras verksamheter upp.

– En spännande idé, som jag hoppas att vi snart kan förverkliga, är att skapa en tankesmedja med Skogsindustrierna som nav. Ännu är inget bestämt, men att ett sådant forum ska ha fokus på bioekonomin och på branschens framtidsprodukter känns förstås naturligt, säger Mats Kinnwall.
Mats Kinnwall, Katrin Heinsoo och Magnus Niklasson
– Mina medarbetare, Katrin Heinsoo och Magnus Niklasson, är experter inom sina områden massa- och papper respektive trä, säger Mats Kinnwall. Till vårt uppdrag hör också att göra för skogsindustrin relevanta omvärldsanalyser, såväl nationellt, europeiskt som globalt.

Inför 2016…
… ser jag fram emot att insikten om skogens och skogsindustrins betydelse för den fortsatta processen mot ett hållbart samhälle sätter sig ännu djupare i medvetandet hos allmänhet och politiker, säger Mats Kinnwall.

Mats Kinnwall tillträdde tjänsten som chefsekonom vid Skogsindustrierna den 1 februari 2015. Mats är filosofie doktor i nationalekonomi. Efter flera år som forskare, lärare och utredare arbetade han under många år som analytiker och chefsanalytiker på Handelsbanken. Han har också varit chefsekonom på Sveriges Kommuner & Landsting samt analyschef på tankesmedjan Blue Institute.

Mats Kinnwall
E-post: mats.kinnwall@skogsindustrierna.org
Tel: 08-762 72 66

Tillbaka till årsrapporten