”Förtroende ger inflytande”

Skogsindustrierna vill vara en naturlig diskussions- och samverkanspartner för forskningsutförare, finansiärer och politiker. Genom sådan samverkan ges möjlighet att påverka inriktningen på de statliga forskningsinsatserna.
– För att nå dit måste vi arbeta långsiktigt och bygga upp ett förtroende, säger Jan Lagerström.

Skogsindustriernas engagemang i arbetet med den Nationella Forskningsagendan NRA är ett exempel. NRA har tagits fram i nära samarbete mellan näringen, forskare och finansiärer. Den nuvarande NRA 2020 är en förutsättning för många av de satsningar som nu är på väg att förverkligas.

NRA är kopplad till det europeiska samarbetet inom Forest-Based Technology Platform (FTP). Det ger möjlighet att driva den svenska skogs- och skogsindustrisektorns forskningsintressen även på EU-planet.
– Svensk forskning och innovation håller världsklass inom många områden, vilket bidrar till medlemsföretagens internationella konkurrenskraft. Framgångarna förstärker också branschens image och underlättar rekryteringen av välutbildade medarbetare.

I oktober 2015 presenterade Skogsindustrierna ett nytt inspel till regeringens forskningspolitik. Skogsindustrierna föreslår att resurser omfördelas till mer bioekonomiorienterade program. Även vid FoU-satsningar inom andra branscher behövs en tydlig inriktning på bioekonomi.

— Gör de här satsningarna oss mindre beroende av det fossila? För de oss vidare på vägen mot en biobaserad samhällsekonomi? Den typen av frågor måste beslutsfattarna alltid ställa sig då en statlig forskningsinsats diskuteras.

För att skapa bättre förutsättningar för innovationer söker skogsindustrin samarbete med andra branscher. Under 2014 startades BioInnovation, som är ett branschöverskridande innovationsprogram för biobaserade produkter. Det första innovationsprogrammet har satt igång och många fler är att vänta.

Jan Lagerström, Sara Fridell, Helena Sjögren och Susanna Winzenburg
Jan Lagerström ansvarar för forsknings- och innovationsfrågor. Här med administratören Sara Fridell och Helena Sjögren, ansvarig för bioenergiområdet samt BioInnovations programchef Susanna Winzenburg.

Forskningskartan
Forskning pågår runt om i landet. Skoglig och skogsindustriell forskning bedrivs vid ett 70-tal universitet, högskolor och institut. Läs mer här.

Ekoportal2035
Framtidsprodukter. På Ekoportal2035 har branschen samlat förslag på produkter och material som behövs för att nå visionen om biobaserad framtid: ekoportal2035.se

Jan Lagerström gick i pension vid årsskiftet 15/16. 1 april 2016 tillträder Torgny Persson tjänsten som forsknings- och innovationsdirektör vid Skogsindustrierna.

Tillbaka till årsrapporten