På jakt efter nya talanger

Framtidsresan och branschkvällar för studenter har under många år varit populära satsningar för att inspirera unga människor att jobba inom skogsnäringen. Under 2015 har Framtidsresan nått 6 000 gymnasiestuderande på 85 orter. Ett 30-tal representanter för Skogsindustriernas medlemsföretag har medverkat i mötena med gymnasieungdomar.

— De senaste åren har vi emellertid märkt av en mättnad på temadagar. Skolorna har fått allt svårare att frångå schemat för den här typen av heldagsaktiviteter. Hösten 2016 tar vi därför en paus i projektet Framtidsresan. Parallellt utforskar vi behoven av stöd i kompetensförsörjningsarbetet hos våra medlemsföretag, för att veta hur vi ska gå vidare, säger Åsa Bihl, kommunikationschef på Skogsindustrierna.

Även branschkvällarna för studenter avslutas därför i sin nuvarande form i och med 2015 års utgång. Sedan 20 år tillbaka har Skogsindustrierna årligen bjudit in studerande på civilingenjörs- och jägmästarutbildningar till branschkvällar på sju olika orter. 2015 kom cirka 800 studenter på dessa kvällar.

Pernilla Frykholm, Hanna Widell och Åsa Bihl
Teamet som jobbar med strategisk kommunikation består av Pernilla Frykholm, Hanna Widell och Åsa Bihl.

Åsa Bihl kommer från LRF där hon har arbetat med kommunikation och påverkan. Sedan våren 2015 leder hon det strategiska kommunikationsarbetet på Skogsindustrierna.
– Framtidens medarbetare är en mycket viktig målgrupp för oss och vi måste försäkra oss om att vi verkligen når ut och kan påverka bilden av branschen. Det känns därför bra att stanna upp, lyssna in och bestämma hur vi ska gå vidare, säger Åsa Bihl.

Hösten 2015 släppte Skogsindustrierna sex filmer om framtidsyrken i skogsnäringen, som bland annat har visats på Framtidsresan. Här kan du se filmerna.

Åsa Bihl
E-post: asa.bihl@skogsindustrierna.org
Tel: 08-762 72 77

Tillbaka till årsrapporten