Hållbar design inspirerar till furuanvändning

Europa har länge varit huvudmarknaden för svensk trävaruexport. Under de senaste tio åren har efterfrågan på furuträvaror emellertid minskat dramatiskt. Nedläggning av möbelindustrier samt konkurrens från andra material är de främsta orsakerna.

– Insatser för att utveckla nya exportmarknader har därför fått hög prioritet. Den direkta målgruppen är möbel- och inredningsindustrin i Storbritannien, Kina, samt Nordafrika och Mellanöstern. En viktig väg till dem går via designers och arkitekter, säger Charlotte Dedye Apelgren, chef för interiör och design på Svenskt Trä.

Under 2015 genomförde Svenskt Trä projekt på utvalda marknader för att inspirera möbel- och inredningstillverkare att använda svensk furu. För designers och inredningsarkitekter arrangerades seminarier, studiebesök med mera. Tillsammans med medlemsföretag deltar Svenskt Trä också i branschmässor och konferenser.

Charlotte Dedye Apelgren

– Dagens designers och arkitekter söker naturliga, förnybara och hälsosamma material och då är svensk fururåvara rätt val.

I Storbritannien har marknadsandelar som tidigare förlorats till andra material delvis tagits tillbaka under 2015, till exempel genom ett projekt tillsammans med engelska träfönstertillverkare. I december arrangerades ett seminarium för inredningsarkitekter.

Kina har identifierats som en högintressant tillväxtmarknad.
— Våren 2015 bjöd vi in nio kinesiska möbelindustriföretag och sju kinesiska toppdesigners till Sverige. De besökte svenska träindustrier, Carl Malmstensskolan och genomförde workshops med svenska möbeldesigners. I september lanserade de deltagande möbelföretagen var sin möbel av svensk furu vid en möbelmässa i Shanghai.

Klimat- och miljömedveten design är en tydlig trend på den kinesiska marknaden.

– Det finns en växande, köpstark medelklass som är positiv till trä. För oss är det en utmaning att de ska få tillgång till ett attraktivt utbud av produkter tillverkade av svenskt trä.

Inför 2016…
… blir det spännande att se hur hälsofrågan kommer att påverka användningen av trä i inredningen. Vissa utländska studier visar att stressnivåerna minskar när man vistas i ett rum inrett med trä och mer forskning pågår inom området, säger Charlotte Dedye Apelgren.

Charlotte Dedye Apelgren
E-post: charlotte.apelgren@svenskttra.se
Tel: 08-762 79 73

Tillbaka till årsrapporten