Nära samarbete med bygg- och trävaruhandeln

Att stärka träprodukternas attraktivitet är en högt prioriterad uppgift. Fokus ligger på att tydliggöra produkt- och kvalitetsegenskaperna såväl för bygg- och trävaruhandeln som för konsumenterna. I samarbete med bygg- och trävaruhandeln har Svenskt Trä byggt upp VilmaBas, ett referensregister där träprodukter kvalitetssäkras samtidigt som handelsrutiner förenklas.

Nu görs ytterligare en kvalitetssatsning genom lanseringen av CMP-systemet där trä- och färgindustrin fastställt funktionskrav för utvändiga panelbrädor.
– Budskapet är enkelt. Om du köper en CMP-märkt produkt och använder den på rätt sätt får du en utvändig panel som håller mycket länge, säger Johan Fröbel, chef distribution och teknik, vid Svenskt Trä.

Att öka kunskapen om hur man använder trä på rätt sätt är en viktig del av marknadsföringen. För anställda inom bygg- och trävaruhandeln erbjuder Svenskt Trä utbildningen Certifierad Träexpert. Sedan starten 2006 har nästan 1 100 anställda gått dessa tvådagarskurser och 248 företag har certifierats.
– Hösten 2016 kompletterar vi med en e-learningversion anpassad för bland andra ungdomar som jobbar som helg- och sommarpersonal. Vi tar också fram en fördjupnings- och påbyggnadskurs för de som redan är certifierade.

Trärådhuset är en interaktiv webbapplikation som främst riktar sig till hantverkare. Där visas hur ett trähus ska konstrueras, inklusive alla detaljerade konstruktionsbeskrivningar. I Trärådhuset finns också en designdel där användaren kan utforma sitt eget hus med olika paneler och snickerier både in- och utvändigt. Trärådhuset är anpassat till smartphones och surfplattor och är alltså enkel att använda ute på byggarbetsplatserna.

Träåret 2015 var positivt och inom bygg- och trävaruhandeln var trä en av de produktgrupper som växte allra snabbast. Johan Fröbel framhåller dock att konkurrensen från andra material är lika hård som tidigare.

Johan Fröbel

– Därför måste vårt koncept med kunskapsspridning och inspiration hela tiden utvecklas. Styrkan är att vi byggt upp ett så nära och långsiktig samarbete med bygg- och trävaruhandeln.

VilmaBas är ett referensregister där träprodukter egenskapsdeklareras utifrån standarder, regler och kvalitetskriterier.

Johan Fröbel
E-post: johan.frobel@skogsindustrierna.org
Tel: 08-762 79 68

Tillbaka till årsrapporten